Stegeren

Geschiedenis

Stegeren is van oorsprong een esdorp, met weidegronden langs de Vecht en een es op de hogergelegen delen. Aan de noordzijde van het dorp ligt de buurtschap Stegerveld, vroeger een uitgestrekt heideveld dat tot de gemeenschappelijke gronden (marke) van Stegeren behoorde. Deze gronden waren aan de noordzijde, aan de Drentse kant, niet duidelijk begrensd. Voor de boeren aan de Drentse kant gold hetzelfde. Ze liepen ongeveer tot zover het zicht reikte. Als getuige hiervan bevindt zich op de grens tussen Overijssel en Drenthe nog de buurtschap Noord-Stegeren. De heidevelden zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw ontgonnen. De buurtschap Stegeren heeft een belangrijke rol gespeeld in het regionale verzet in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf augustus 1944 werd een droppingsveld bij Stegeren intensief benut door een verzetsgroep uit Vroomshoop, die uit zo’n twaalf man bestond. Er vonden niet minder dan veertien droppings plaats. Per dropping werden 15 tot 28 containers afgeworpen met in totaal ongeveer 48 ton aan goederen en wapens. De ontvangen wapens en goederen werden verdeeld en per fiets, paard, wagen of schip vervoerd naar de opgegeven adressen in de noordelijke provincies. Ook zweefden negen geheim agenten aan parachutes naar beneden boven het Stegerenseveld, waarna deze elders op veilige plaatsen werden ondergebracht. De verzetsstrijders zelf verborgen zich in een schuilhut. Ondanks verschillende zoekacties door ‘Wachgruppe Ommen’ vanuit Kamp Erika zijn de verzetsstrijders nooit ontdekt. Dat was zeker ook te danken aan de medewerking en zwijgzaamheid van de bevolking van het buurtschap Stegeren. Ter nagedachtenis hieraan is in 1985 een monument geplaatst. De tekst op de plaquette voor de grote zwerfkei luidt: “Afwerpterrein Stegeren 1944 – 1945. In dankbare herinnering aan de verzetsgroep Salland, gedragen door de steun en zwijgzaamheid van de bevolking, 4 mei 1985”.

Tegenwoordig

De buurtschap telt 170 inwoners, inclusief omliggend gebied.[1] De verspreid liggende boerderijen worden met elkaar verbonden door de Stegerdijk, die doodloopt in een grote lus bij boerderij ’n Oeverdinck.