Nieuws

4 mei herdenking 2021 bij het Oorlogsmonument in Stegeren.

5 mei 2021
Op 4 mei herdenken we samen alle oorlogsslachtoffers en staan we stil bij 76 jaar vrijheid in Nederland.
Ook dit jaar door corona in aangepaste vorm. De herdenking was onder leiding van voorzitter Frits Welink van PB Stegeren-Junne. Namens de gemeente Ommen was wethouder Scheele aanwezig. Samen met de heer Baarslag heeft hij de krans bij het monument neergelegd.
Voorafgaand aan de 2 minuten stilte speelde Thijs ten Cate van Soli Deo Gloria the last post.
Geweldig was dat ook de leerlingen van CDS Hoogengraven dit jaar weer betrokken konden worden bij de herdenking. De leerlingen hadden gezamenlijk een gedicht gemaakt wat voorgedragen werd. En namens de school legden leerlingen een bloemstuk bij het monument. Waardevol dat kinderen op deze manier betrokken worden bij de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis uit de buurt. En ervaren dat leven in vrijheid belangrijk is.
(Foto’s van Ronald Bakker/Vechtdal TV)
Link van Vechtdal TV om de herdenking terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=PYs8Kf0GhW8
Verstoppen (gedicht Aaron Driedijk, 13 jaar)
Verstoppen
…om wie je bent
Verstoppen
…om wat je voelt
Verstoppen
…om wat je denkt
Waar zou jij je verstoppen?
We denken terug waarom jij en ik
ons niet meer hoeven te verbergen
Laat verstoppertje
alleen een spel zijn
zodat we allen
in vrijheid kunnen leven en kiezen
en elkaar zien
zoals we zijn

As vervolg op ons bericht van gisteren: Nestkast wordt bewoond!

18 april 2021
Vorig jaar 23-09-2020 hielden we een alternatieve burendag.
We zamelden zwerfvuil in.
De leden die meehielpen kregen van ons een nestkast gemaakt door #ATC-Ommen
Nestkasten helpen bij biodiversiteit, als bestrijding tegen de eikenprocessierups.
Deze week kregen we foto’s. Hierop is mooi te zien hoe het nestkastje in gebruik is genomen.
En in mei leggen alle vogels een ei, wie weet volgen er nog meer mooie foto’s.
Bedankt voor de foto’s!
Door corona is wandelen nog steeds een mooie afleiding. Zwerfvuil inzamelen kan hier mooi mee gecombineerd worden. We vroegen al vaker aandacht voor www.helemaalgroen.nl.nl
Zij hebben een app die het inzamelen van zwerfvuil in kaart brengt.
Op youtube wordt het gebruik van de app uitgelicht, zie de link hieronder.

Bestrijding Eikenprocessierups

17 april 2021

Vorige week hebben we van de gemeente Ommen 20 nestkasten en 6 vleermuiskasten ontvangen.
De gemeente stelde de nest- en vleermuiskasten beschikbaar aan plaatselijk belangen in de strijd tegen de eikenprocessierups.
De prachtige kasten zijn gemaakt door het @ATC-Ommen
De meeste kasten hebben we inmiddels opgehangen (of worden binnenkort opgehangen) in Junne, Stegerdijk, Coevorderweg en Driehoekweg.
En mooi initiatief van de gemeente Ommen.
Het zou mooi zijn als dit initiatief een vervolg krijgt en we heel Stegeren en Junne vol kunnen hangen!

 

ROVA Opschoondag < > Helemaal Groen

10 maart 2021
Door corona gaat dit jaar, de op 20 maart 2021 geplande opschoondag niet door.
Ook coronaproof georganiseerde opschoonacties worden niet door de ROVA gefaciliteerd.
We hebben al eens eerder aandacht gevraagd voor Helemaal Groen.
Ook de Gemeente Ommen publiceerde op 27-01-2021 een artikel in het Ommer Nieuws over helemaal groen.
Met behulp van de app van Helemaal Groen kunt u wandelen combineren met het opruimen van zwerfafval. Zo kunnen we samen toch zorgen voor een schonere omgeving.
www.helemaalgroen.nl is de website. De app is via de Play- of appstore te vinden.

Inzamelen Oud Papier CDS Hoogengraven

31 januari 2021

In Junne en Stegeren is het mogelijk om oud papier 1x per maand in te leveren bij CDS Hoogengraven.
Iedere eerste week van de maand staat bij school een container waar oud papier ingeleverd kan worden.
De opbrengst komt volledig ten goede aan de leerlingen en de school.
Brengt u ook uw verzamelde papier naar de container bij school?!

De inzamelweken in 2021 staan hieronder vermeld:
11-18 januari 2021                   05-12 juli 2021
01-08 februari 2021                02-09 augustus 2021
01-08 maart 2021                    06-13 september 2021
06-12 april 2021                       04-11 oktober 2021
03-10 mei 2021                         01-08 november 2021
07-14 juni 2021                         06-13 december 2021

 

Fijne feestdagen en goed 2021

22 december 2020
Wij willen u, ondanks alles heel fijne feestdagen en alle goeds voor 2021 wensen.
Bij het organiseren van onze jaarlijkse ledenvergadering begin januari 2020 hadden wij niet verwacht dat het zo’n bijzonder jaar zou worden.
We hopen u in 2021 weer vaker te mogen zien.
Blijf naar elkaar omzien.

Verrassing voor onze leden

29 november 2020
Gisteren hebben wij onze leden laten weten dat we zo ook in deze coronatijd, niet zijn vergeten.
Dat deden we niet alleen.
We kregen hulp van de Pietenbrigade.
Die waren vanuit Spanje aangekomen in de nevengeul van de Vecht in Stegeren.
Bedankt dat jullie hielpen!

Informatiebord Koeland Wandelingen gerenoveerd.

17 oktober 2020
Vanmorgen is het informatiebord Koeland Wandelingen, wat bij de tunnel naar CDS Hoogengraven / de Bootsman staat gerenoveerd.
Alex, Dikky en Henk hebben het bord vernieuwd. Hartelijk dank voor jullie inzet, het bord is prachtig geworden.

# Nogkeerburendag!

2 oktober 2020
ROVA was ook blij met onze opschoonactie.
En heeft een aantal foto’s gemaakt tijdens onze gecombineerde burendag/opschoonactie.
Zwerfvuil voorkomen en opruimen; dat is het doel van Mooi Schoon, zoals ROVA het omschrijft.
Laten we samen proberen onze leefomgeving schoon te houden.
Hier kan ook de app van Helemaalgroen helpen. Zie voor meer informatie. www.helemaalgroen.nl

Burendag / Opschoondag

26 september 2020
Vanmorgen organiseerden we coronaproof Burendag.
Helaas zonder de traditionele koffie en koek en brood met soep.
Ondanks dat melden zich gelukkig toch nog meer leden aan dan verwacht om mee te helpen zwerfvuil in te zamelen.
Waarvoor onze dank.
Samen hebben we bijna kar vol zwerfvuil ingezameld.
Als dank kreeg iedereen een nestkastje en/of kwartet.
We willen de Rova danken voor haar medewerking en ondersteuning. En de dames die onder leiding van Paula de nestkastjes hebben gegraveerd voor hun hulp.
Wilt u vaker zwerfvuil inzamelen en de buurt schoon houden kijk eens op www.helemaalgroen.nl en download de app.