Nieuws

Informatiebord Koeland Wandelingen gerenoveerd.

17 oktober 2020
Vanmorgen is het informatiebord Koeland Wandelingen, wat bij de tunnel naar CDS Hoogengraven / de Bootsman staat gerenoveerd.
Alex, Dikky en Henk hebben het bord vernieuwd. Hartelijk dank voor jullie inzet, het bord is prachtig geworden.

# Nogkeerburendag!

2 oktober 2020
ROVA was ook blij met onze opschoonactie.
En heeft een aantal foto’s gemaakt tijdens onze gecombineerde burendag/opschoonactie.
Zwerfvuil voorkomen en opruimen; dat is het doel van Mooi Schoon, zoals ROVA het omschrijft.
Laten we samen proberen onze leefomgeving schoon te houden.
Hier kan ook de app van Helemaalgroen helpen. Zie voor meer informatie. www.helemaalgroen.nl

Burendag / Opschoondag

26 september 2020
Vanmorgen organiseerden we coronaproof Burendag.
Helaas zonder de traditionele koffie en koek en brood met soep.
Ondanks dat melden zich gelukkig toch nog meer leden aan dan verwacht om mee te helpen zwerfvuil in te zamelen.
Waarvoor onze dank.
Samen hebben we bijna kar vol zwerfvuil ingezameld.
Als dank kreeg iedereen een nestkastje en/of kwartet.
We willen de Rova danken voor haar medewerking en ondersteuning. En de dames die onder leiding van Paula de nestkastjes hebben gegraveerd voor hun hulp.
Wilt u vaker zwerfvuil inzamelen en de buurt schoon houden kijk eens op www.helemaalgroen.nl en download de app.

N.a.v. Burendag App HelemaalGroen

20 september 2020

App Helemaal Groen:

Een tijdje geleden heeft Helemaal Groen een App gelanceerd.

Met de app van Helemaal Groen wordt via een gps-koppeling op een kaart zichtbaar waar u zwerfvuil heeft verzameld. Voor anderen in de buurt is dan ook zichtbaar waar al zwerfvuil is verzameld en het motiveert om vaker zwerfvuil in te zamelen. Niet alleen tijdens een opschoondag maar het hele jaar door. Hoe mooi zou het zijn om samen voor een schone leefomgeving te zorgen.

Op de website www.helemaalgroen.nl vindt u alle informatie.

 

Update “graffiti” bij tunnel Stegeren

28 juni 2020

Op 11 juni werd geconstateerd dat de fietstunnel en een aantal objecten bij CDS Hoogengraven / Restaurant de Bootsman bekladderd waren met een soort van “graffititeksten”.
Er werd aangifte bij de politie gedaan. Er werden geen daders opgepakt.
Wel meldden een groepje vrijwilligers zich.
In overleg met politie hebben zij de fietstunnel en de objecten schoon gemaakt.
De meeste sporen zijn gelukkig verwijderd.

Midwinterhoorn cadeau

27 juni 2020

We kregen een cadeau. Een midwinterhoorn in kleine uitvoering.
Van /cultuurhistorisch centrum Ommen en de Ommer Midwinterhoornbloasers.
Jan Mensink uit Junne heeft de midwinterhoorn gemaakt. Hij maakte hoorns voor meer buurtschappen.
Hoogengraven was vroeger een buurtschap in de omgeving van de Bootsman en de basisschool.
De midwinterhoorn krijgt een mooi plekje bij de Bootsman.
Bedankt voor de mooie midwinterhoorn.

Voorzitter Frits Welink in het Ommer Nieuws

27 mei 2020

 

In de bijlage ( burgerjaarverslag) van het Ommer Nieuws een interview met een aantal Plaatselijke belangen. Waaronder voorzitter Frits Welink van PB Stegeren-Junne.

Gemist? Kunt u zo alsnog lezen.

Werkzaamheden (tijdelijke) fiets omrijdroutes Stegeren

21 mei 2020

Via de projectleider van Waterschap Vechtstromen ontvingen we de volgende informatie:

Langs deze weg nadere informatie over de werkzaamheden aan de omleidingsroutes voor Karshoek-Stegeren.
In de bijlagen vinden jullie een kaartje met de omrijdroutes voor fietsers en bromfietsers en een kaartje met het overzicht van de aan te leggen tijdelijke fietspaden.
Uitgangspunt voor de tijdelijke fietspaden is een semi-verharde uitvoering (DurEko-mix) van 1,50 meter breedte.
Op enkele plaatsen is een breedte van 1,50 niet te realiseren wegens gebrek aan beschikbare ruimte.
Op deze plaatsen wordt het fietspad zo breed mogelijk aangelegd, doch tenminste 1,00 meter breed.
De te gebruiken semi-verharding, DurEko-mix, is een natuurlijk mengsel speciaal gemaakt voor semi-verharde fietspaden.

 

Vandaag (19 mei) is gestart met de voorbereidende werkzaamheden (o.a.
het graven van een ondiep cunet) voor het realiseren van de tijdelijke fietspaden.
Vanaf volgende week dinsdag wordt de semi-verharding aangebracht.
Volgende week vrijdag zullen de tijdelijke fietspaden gereed zijn.

 

4 mei herdenking 2020

4 mei 2020

Er was een heel andere 4 mei herdenking voorbereid. Door de maatregelen i.v.m. coronavirus heeft het 4 mei comité Ommen de herdenkingen aangepast en overdag zonder publiek laten plaatsvinden.
VechtdalLeeft TV heeft hier beelden van gemaakt. Hieronder de link van de film:

 

https://www.youtube.com/results?search_query=Dodenherdenking+Ommen+2020

 

Wethouder Leo Bongers en voorzitter Frits Welink hebben gisteren samen een krans gelegd bij het monument in Stegeren.
Er is op gepaste wijze stil gestaan bij het feit dat wij mogen leven in vrijheid. Dat is niet vanzelfsprekend en dat wij allen die voor onze vrijheid gestorven zijn of hieraan bijgedragen hebben blijvend moeten herdenken. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en alle dagen hierna.

 

Via de volgende link kunt u de videoboodschap van burgemeester Hans Vroomen downloaden: https://we.tl/t-tobxFqISOH.

 

kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
vertel ze honderd malen
alle malen zal ik wenen”

Whatsapp buurtpreventieborden

16 april 2020

Aan de “toegangswegen” van Junne en Stegeren, waar het kon onder de plaatsnaamborden zijn
Whatsapp buurtpreventieborden geplaatst.
Dit was afgesproken op de Algemene Ledenvergadering.

Henk bedankt voor het plaatsen!