Nieuws

4 mei viering 2019: Afwerpterrein Stegeren

4 mei 2019

Gisteravond herdachten we bij het monument in Stegeren allen die omgekomen of vermoord zijn sinds de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en vredesoperaties.
Ieder jaar weer als je aan komt lopen en je de weidse omgeving en de indrukwekkende lucht ziet word je vanzelf stil.

 

De herdenking was bij het afwerpterrein Stegeren. Zoals zo mooi omschreven staat op het monument: In dankbare herinnering aan de verzetsgroep Salland, gedragen door de steun en de zwijgzaamheid van de bevolking.

 

Tijdens de herdenking hield wethouder Jaspers Faijer een toespraak waarin hij vertelde over de verzetsgroep Salland. Samen met Gerrit Jan Hesselink legde hij namens de gemeente een krans. Leerlingen van CBS Hoogengraven hebben een bloemstuk gelegd en lazen gedichten voor.
De herdenking werd geleid door Frits Welink en de muzikale begeleiding was in handen van de Bazuin.
De herdenking werd afgesloten door het jaarlijkse bloemendefilé.

Ook was het weer mogelijk om na afloop de wapenverzameling van de heren Diks en Engberts te bekijken. Ze hadden o.a. containers bij zich waarin de Tweede Wereldoorlog de wapens werden gedropt.

 

Daarnaast dank aan iedereen die mee heeft geholpen aan de organisatie en het onderhoud van het monument.

 

Eén keer vaker liefhebben,
hen die ons zijn ontgaan,
opdat de herinnering blijft leven,
opdat we niet vergeten
wat zij voor ons hebben gedaan.

 

Eén keer vaker denken,
aan die verleden tijd,
die zelfs in het heden,
in de wereld om ons heen
voor altijd zichtbaar blijft.

 

Eén keer vaker…

 

(Maureen de Witte, jonge dichter 2019, deel van haar gedicht)

 

Ook was Vechtdal leeft TV aanwezig.   https://www.youtube.com/watch?v=miNnRMzSGoI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0meiHFsEI6EpNYWxJmt7IRIY8D3x6NxDBvJJ1JYoDlfkvosPs8JACDK1g

Hierboven de link van Youtube van de opname van de 4 mei herdenking.
Zie hiervoor ook hun Facebookpagina of www.vechtdalleeft.nl

4 Mei herdenking Stegeren | Aanvang 19.40 uur

1 mei 2019

 

 

 

 

 

 

De herdenking bij het monument aan de Stegerdijk in Stegeren begint om 19.40 uur met muzikale begeleiding door muziekvereniging de Bazuin.
Het welkomstwoord om 19.45 uur door Frits Welink, voorzitter PB Stegeren/Junne.
Om 20.00 uur zal er 2 minuten stilte worden gehouden. Na de 2 minuten stilte volgt het zingen van het Wilhelmus.
Om 20.06 uur houdt wethouder Jaspers Faijer een toespraak en hierna volgt de kranslegging.
De kinderen van CBS Hoogengraven dragen om 20.15 uur gedichten voor, waarna het defilé start en er mogelijkheid is om bloemen te leggen die voor u klaar staan. Tevens is er gelegenheid om droppingsmateriaal (o.a. geweren) te bekijken, die destijds bij de droppings in Stegeren zijn gebruikt.

 

Geef vrijheid door!

 

Het jaarthema in 2019 is In vrijheid kiezen.
Mevrouw Arib, voorzitter van de 2e kamer schreef hier een tekst over.
https://www.4en5mei.nl/…/jaarthema/jaar…/jaarthematekst-2019

 

 

 

Rabobank Clubkascampagne

19 april 2019

@Rabobank Vaart en Vechtstreek #verdubbelaar #clubhart

Rabobank hartelijk dank voor de ontvangen cheque.  En dat was mogelijk omdat u op ons gestemd heeft dank u wel!

Uitnodiging inloopbijeenkomst brug en stuw Junne op 18 april 14 tot 18 uur

14 april 2019

Gisteren ontvingen wij onderstaande uitnodiging.
Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben en wel belangstelling hebben:

 

Gemeente Ommen en het waterschap Vechtstromen zijn gezamenlijk betrokken bij het project “Stuw Junne”. Het waterschap is van plan om op korte termijn een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om de stuw in Junne te renoveren. Gemeente Ommen heeft een plan om op die locatie een nieuwe brug te bouwen. In de huidige situatie ligt de “oude” brug bovenop de stuw. Beide plannen zijn dus nauw met elkaar verbonden en daarom hebben waterschap en gemeente de handen ineengeslagen.

Inloopbijeenkomst 18 april
Op 18 april vindt een inloopbijeenkomst plaats over de stuw en brug Junne. Medewerkers van waterschap Vechtstromen en gemeente Ommen praten u graag bij over de stand van zaken en de stappen die gemaakt zullen worden.

U bent van harte uitgenodigd om op 18 april binnen te lopen tussen 14 en 18 uur in Restaurant De Bootsman in Stegeren (Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren).

Met vriendelijke groet,

 

Henk Lansink
Projectleider waterschap Vechtstromen

Onno Alkema
Projectleider Openbaar gebied

Update tunnelproject, mooi artikel in de Stentor

8 april 2019

Er stond vanmorgen een mooi artikel in de Stentor over “onze” tunnel makeover, dit is de link:https://www.destentor.nl/vechtdal/kunstwerk-vervangt-kliederboel-in-op-te-knappen-tunnel-bij-stegeren~af9e5d00/

Via de link kunt u het volledige artikel teruglezen

 

 

Jaarlijkse zwerfvuilactie

24 maart 2019

Aan het begin van het voorjaar trokken de leden van PB Stegeren-Junne er zaterdag traditiegetrouw op uit voor de jaarlijkse Zwerfvuilactie op de Rova Opschoondag. Opnieuw trok dit evenement meer bezoekers dan vorig jaar. Zo’n 45 enthousiaste buurtbewoners verzamelden op zaterdagochtend bij Restaurant de Bootsman, waar ze gastvrij werden onthaald met koffie. De Rova beloonde het initiatief met een heerlijke slagroomtaart, met het gekleurde Mooi Schoonlogo. Voorzitter van Plaatselijk Belang Frits Welink wees er in zijn welkomstwoord op dat, naast het verbindende karakter van deze buurtactiviteit, er ook een leerelement is. Zwerfvuil komt meestal door de mens in de natuur, zo lichtte hij toe. Wanneer het niet wordt opgeruimd, duurt het lang voordat het is verdwenen. Zo duurt het 1-3 jaar voordat een bananenschil in de natuur is verteerd en kent kauwgum zelfs een afbreektijd van 20-25 jaar. De les is dat, wanneer we niet meer klakkeloos afval in de natuur weggooien, er geen zwerfafval meer opgeruimd hoeft te worden. Gewapend met prikkers, handschoenen en een vuilniszak trokken de buurtbewoners, waaronder een grote groep kinderen, er vervolgens op uit om plastic, blikjes, papier en soms gedumpte vuilniszakken te verzamelen. Jan Zwinselman, eigenaar van De Bootsman, reed op een oldtimer Ferguson tractor rond om alle afval te verzamelen. Naast de contacten tussen buurtbewoners leverde deze ochtend een kar vol vuilafval op. Met een tevreden gevoel streken de harde werkers daarna weer neer bij De Bootsman, waar de ochtend werd besloten met soep en brood. Voorzitter Frits Welink bedankte voor de hoge opkomst en de inzet, en keek terug op een geslaagde ochtend van de actieve buurtvereniging Plaatselijk Belang Stegeren Junne. (tekst Mieke Bosma)

 

NL Doet

17 maart 2019

NLdoet organiseerde dit weekend (15 en 16 maart) de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

 

Net als vorig jaar hadden we ons ook aangemeld met een vrijwilligersactie

 

Vorig jaar waren we gestart met de renovatie van de schuilhut op de hoek Stegerdijk/Wolfveldseweg.

 

Met behulp van NL Doet konden we gisteren de schuilhut verder opknappen.

 

Behalve NL Doet hadden we hulp van vrijwilligers die onder leiding van Henk al ruim van tevoren gestart waren met de klussen. Er werd gesloopt, gesnoeid, hout gehaald, getimmerd, geschroefd, geverfd en voor de inwendige mens gezorgd. We willen naast NL Doet, iedereen die op wat voor manier dan ook geholpen heeft bedanken voor al het werk.

 

Binnenkort zijn ook de informatieborden klaar en is de schuilhut helemaal af.

Stap eens op de fiets of trek de wandelschoenen aan en neem eens een kijkje bij de schuilhut

.

Rabobank Clubkas Campagne

15 maart 2019

Draagt u Stegeren en Junne een warm hart toe?
Stem dan op ons.  Dat zouden we geweldig vinden.
Vanaf vandaag is stemmen mogelijk.

Dank u wel voor uw stem

Via: https://www.mijnbankversterkt.nl/vvs/start/

Dank u wel voor het stemmen!

dav

Zwerfvuilactie

27 februari 2019

Inmiddels wordt het een jaarlijkse traditie, de zwerfvuilactie die wij in samenwerking met de Rova organiseren.
Ieder jaar helpen meer mensen.
Waarom? Omdat het op een leuke manier kennismaken is met buurtgenoten én het zorgt voor een schonere leefomgeving.

 

Dit jaar is de zwerfvuilactie op zaterdag 23 maart 2019.

 

Start en finish is bij Restaurant de Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren.
We starten om 10.00 uur met kop koffie of thee.
De finish is rond 12.00 uur/ 12.30; traditiegetrouw sluiten we af met soep en brood.

 

Aanmelden kan via: info@pbstegerenjunne.nl

Uw aanmelding of vragen zien wij graag tegemoet.

 

U leest dit en bent geen lid en woont in Stegeren of Junne? via info@pbstegerenjunne.nl kunt u zich aanmelden. Op onze website vindt u hier ook informatie over.

Ledenvergadering

10 januari 2019

Gisteravond was onze algemene ledenvergadering.

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

Eerst het algemene deel volgens de agenda.
Waarin wethouder Scheele kort vertelde over de opheffing van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg en de omgevingswet.
En namen we afscheid van onze contactpersoon Ingrid Franke. Ingrid, nogmaals bedankt voor alles.

 

Ook keken we terug op onze activiteiten van 2018.
Deze activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder alle vrijwilligers, iedereen bedankt maar in het bijzonder: Dikky, Allina, Evelien, Andrea, Arjan en de heer Baarslag.

 

Na de pauze hebben we het volgende behandeld:

 

Marieke de Gooijer en Rianne Kroeze van het Vechtdalcollege vertelden hoe zij samen met de leerlingen van VWO 5 de tunnel bij CBS Hoogengraven een make over gaan geven.

 

Gerrit Jan Hesselink vertelde over zijn boek 80 jaar in de gemeente Ommen 1938-2018. En hoe het kwam dat hij, samen met zijn vrouw, 15 boeken heeft geschreven.

 

Samen Doen door Petra Dijkstra en Frederieke Groothuis. Petra en Frederieke vertelden wat Samen Doen kan betekenen voor de inwoners van Ommen. Bent u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Via deze link vindt u alle informatie: https://www.ommen.nl/inwone…/zorg-en-welzijn/samen-doen.html

Allen dank voor de medewerking en aanwezigheid.