Nieuws

Burendag/Opschoondag

20 september 2020

Voor leden van PB Stegeren-Junne organiseren wij a.s. zaterdag 26 september in samenwerking met Rova een gecombineerde Burendag/ Opschoondag.

Leden kunnen zich nog aanmelden via info@pbstegerenjunne.nl

Zie uw eerder ontvangen mailbericht voor alle informatie.

 

Bent u geen lid en u woont in Stegeren of Junne? U kunt lid worden voor € 5,- per jaar.
En natuurlijk nog deelnemen aan Burendag/Opschoondag a.s. zaterdag.

Mail voor meer informatie naar info@pbstegerenjunne.nl

 

Via onze website www.pbstegerenjunne.nl vindt u informatie over het lidmaatschap.
En wat wij organiseren en ondernemen rondom Stegeren en Junne.

 

App Helemaal Groen:

Een tijdje geleden heeft Helemaal Groen een App gelanceerd.

Met de app van Helemaal Groen wordt via een gps-koppeling op een kaart zichtbaar waar u zwerfvuil heeft verzameld. Voor anderen in de buurt is dan ook zichtbaar waar al zwerfvuil is verzameld en het motiveert om vaker zwerfvuil in te zamelen. Niet alleen tijdens een opschoondag maar het hele jaar door. Hoe mooi zou het zijn om samen voor een schone leefomgeving te zorgen.

Op de website www.helemaalgroen.nl vindt u alle informatie.

 

Update “graffiti” bij tunnel Stegeren

28 juni 2020

Op 11 juni werd geconstateerd dat de fietstunnel en een aantal objecten bij CDS Hoogengraven / Restaurant de Bootsman bekladderd waren met een soort van “graffititeksten”.
Er werd aangifte bij de politie gedaan. Er werden geen daders opgepakt.
Wel meldden een groepje vrijwilligers zich.
In overleg met politie hebben zij de fietstunnel en de objecten schoon gemaakt.
De meeste sporen zijn gelukkig verwijderd.

Midwinterhoorn cadeau

27 juni 2020

We kregen een cadeau. Een midwinterhoorn in kleine uitvoering.
Van /cultuurhistorisch centrum Ommen en de Ommer Midwinterhoornbloasers.
Jan Mensink uit Junne heeft de midwinterhoorn gemaakt. Hij maakte hoorns voor meer buurtschappen.
Hoogengraven was vroeger een buurtschap in de omgeving van de Bootsman en de basisschool.
De midwinterhoorn krijgt een mooi plekje bij de Bootsman.
Bedankt voor de mooie midwinterhoorn.

Voorzitter Frits Welink in het Ommer Nieuws

27 mei 2020

 

In de bijlage ( burgerjaarverslag) van het Ommer Nieuws een interview met een aantal Plaatselijke belangen. Waaronder voorzitter Frits Welink van PB Stegeren-Junne.

Gemist? Kunt u zo alsnog lezen.

Werkzaamheden (tijdelijke) fiets omrijdroutes Stegeren

21 mei 2020

Via de projectleider van Waterschap Vechtstromen ontvingen we de volgende informatie:

Langs deze weg nadere informatie over de werkzaamheden aan de omleidingsroutes voor Karshoek-Stegeren.
In de bijlagen vinden jullie een kaartje met de omrijdroutes voor fietsers en bromfietsers en een kaartje met het overzicht van de aan te leggen tijdelijke fietspaden.
Uitgangspunt voor de tijdelijke fietspaden is een semi-verharde uitvoering (DurEko-mix) van 1,50 meter breedte.
Op enkele plaatsen is een breedte van 1,50 niet te realiseren wegens gebrek aan beschikbare ruimte.
Op deze plaatsen wordt het fietspad zo breed mogelijk aangelegd, doch tenminste 1,00 meter breed.
De te gebruiken semi-verharding, DurEko-mix, is een natuurlijk mengsel speciaal gemaakt voor semi-verharde fietspaden.

 

Vandaag (19 mei) is gestart met de voorbereidende werkzaamheden (o.a.
het graven van een ondiep cunet) voor het realiseren van de tijdelijke fietspaden.
Vanaf volgende week dinsdag wordt de semi-verharding aangebracht.
Volgende week vrijdag zullen de tijdelijke fietspaden gereed zijn.

 

4 mei herdenking 2020

4 mei 2020

Er was een heel andere 4 mei herdenking voorbereid. Door de maatregelen i.v.m. coronavirus heeft het 4 mei comité Ommen de herdenkingen aangepast en overdag zonder publiek laten plaatsvinden.
VechtdalLeeft TV heeft hier beelden van gemaakt. Hieronder de link van de film:

 

https://www.youtube.com/results?search_query=Dodenherdenking+Ommen+2020

 

Wethouder Leo Bongers en voorzitter Frits Welink hebben gisteren samen een krans gelegd bij het monument in Stegeren.
Er is op gepaste wijze stil gestaan bij het feit dat wij mogen leven in vrijheid. Dat is niet vanzelfsprekend en dat wij allen die voor onze vrijheid gestorven zijn of hieraan bijgedragen hebben blijvend moeten herdenken. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en alle dagen hierna.

 

Via de volgende link kunt u de videoboodschap van burgemeester Hans Vroomen downloaden: https://we.tl/t-tobxFqISOH.

 

kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
vertel ze honderd malen
alle malen zal ik wenen”

Whatsapp buurtpreventieborden

16 april 2020

Aan de “toegangswegen” van Junne en Stegeren, waar het kon onder de plaatsnaamborden zijn
Whatsapp buurtpreventieborden geplaatst.
Dit was afgesproken op de Algemene Ledenvergadering.

Henk bedankt voor het plaatsen!

 

ZWERFVUILACTIE

22 februari 2020

Graag willen wij u weer uitnodigen voor de jaarlijkse zwerfvuilactie die wij in samenwerking met de Rova organiseren.
Jaarlijks geven steeds meer leden gehoor aan de uitnodiging.
Deels omdat het zorgt voor een schone leefomgeving, maar ook omdat het zorgt voor saamhorigheid in de buurt.

Dit jaar is de zwerfvuilactie op zaterdag 21 maart 2020.
Start en finish is bij Restaurant de Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren.
We starten om 10.00 uur met kop koffie of thee.
De finish is rond 12.00 uur/ 12.30; traditiegetrouw sluiten we af met soep en brood.

 

Aanmelden kan via: info@pbstegerenjunne.nl
Uw aanmelding of vragen zien wij graag tegemoet.

 

U leest dit en bent geen lid en woont in Stegeren of Junne? via info@pbstegerenjunne.nl kunt u zich aanmelden. Op onze website vindt u hier ook informatie over.

Algemene Ledenvergadering

11 januari 2020

9 januari 2020 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Tijdens de vergadering werd teruggekeken op het jaar 2019 en vooruitgekeken naar 2020.
Na de pauze was er een update door de omgevingsmanager over de huidige stand van zaken rondom de brug en stuw te Junne.

Verder stond er na de pauze Ommen 75 jaar vrijheid 2020 en 4 juli 2020, de veteranendag waarop in Stegeren de droppings worden nagespeeld op het programma.

 

Ommen viert uitgebreid 75 jaar vrijheid. In heel 2020 zijn verschillende dagen waarop er herdenkingen en vieringen zijn. Daarnaast zijn er heel veel andere plannen: Een krant met bijdragen van de Ommer scholen. Tentoonstelling vanuit de Ommer scholen i.s.m. de Historische Kring. Gedichten- en verhalenwedstrijden. Fietsexcursie met behulp van app (app is er nog niet) Lesmateriaal. En er komen nog steeds nieuwe plannen en ideeën bij. Via de website: https://www.ommen75jaarvrijheid.nl/  kunt u het gehele programma vinden en alles wat georganiseerd terugvinden.

De meeste festiviteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld. De stichting heeft via fondsenwerving inmiddels 70% van de begroting rond. Wilt u helpen ondersteunen dan is doneren mogelijk.

Op de website is een speciale button terug te vinden zodat u kunt doneren.

 

Daarna vertelde René Groot Kormelink over de dropping in Stegeren op 4 juli 2020.

René vertelde hoe het plan tot stand is gekomen. In Stegeren was een afwerpveld in de Tweede Wereldoorlog. In 1942 was er de eerste dropping van 2 geheim agenten en containers met wapens. In 1944 werd dit voortgezet. Via deze link vindt u meer informatie: https://www.tracesofwar.nl/sights/3049/Afwerpterrein-Stegeren.htm

Op 4 juli wordt er op het voormalige droppingsterrein in Stegeren (tegenover herdenkingsmonument) diverse activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld het naspelen van het verzetswerk van speciale eenheden waarbij gebruik wordt gemaakt van communicatiemiddelen van destijds. Er wordt ook een speciale plaats ingericht voor Britse en Amerikaanse troepen in uniformen uit die tijd. Gevechten worden met oude materialen nagespeeld. De droppings worden ook daadwerkelijk nagespeeld. Keep Them Rolling is aanwezig met materiaal

Nieuwe feiten en mededelingen worden op de site Ommen 75 jaar vrijheid gepubliceerd.

 

Hieronder 2 linken van filmpjes die gemaakt zijn over de droppings:

http://www.mooioverijssel.nl/videos/vechtdal/stegeren/oversticht-wapendroppings-stegerveld/7934

 

http://www.mooioverijssel.nl/videos/vechtdal/stegeren/herdenking-bij-droppingsveld-stegeren/7930

 

 

Er zijn veel vrijwilligers nodig.  Concreet waarschijnlijk voor parkeren, muntverkoop en catering.
Omdat de plannen nog bijgesteld zijn wordt binnenkort duidelijk waar en hoeveel vrijwilligers er exact nodig zijn.  Oproep hiervoor volgt.

Ook voor de andere bevrijdingsdagen van Ommen 75 jaar vrijheid zijn vrijwilligers nodig.
Wilt u zich aanmelden? Via info@pbstegerenjunne.nl zorgt Frits Welink dat u met de juiste personen in contact gebracht wordt.

 

Er wordt ook gezocht naar foto’s of andere informatie over de oorlogstijd.  Heeft u iets?
Mail naar info@pbstegerenjunne.nl. Dan zorgen wij dat het via Frits Welink op de juiste plaats terecht komt.

AED Reanimatie herhalingscursus

3 december 2019

Gisteravond was de eerste AED-reanimatie herhalingscursus.
Op verzoek van de leden hebben we twee avonden georganiseerd in het speellokaal van CDS Hoogengraven.

De herhalingscursus wordt gegeven door het Rode Kruis Ommen. Dank voor hun inzet.