Nieuws

Oplevering Karshoek-Stegeren

14 november 2021

Op 8 november 2021 was de oplevering van het project Karshoek-Stegeren.

Er is een film gemaakt van betrokkenen bij het project. Voorzitter Frits Welink kunt u ook zien in de film

 

Herhalingscursus AED

13 november 2021
10 november 2021 organiseerden we een herhalingscursus AED.
De training werd coronaproof gegeven door de EHBO afdeling Ommen.
Diverse AED oefeningen met als resultaat verlengde certificaten.
We mochten het speellokaal van CDS Hoogengraven gebruiken, waarvoor onze dank
.

Burendag 2021 en Algemene Ledenvergadering

1 oktober 2021

Op zaterdag 25 september “vierden” we burendag gecombineerd met de jaarlijkse ledenvergadering.

Wat waren we blij dat burendag 2021 door kon gaan.
We zijn deze burendag gestart met onze jaarlijkse ledenvergadering.
Gast was Stef Fortkamp van waterschap Vechtstromen. Hij vertelde over het project Karshoek-Stegeren.
Na de ledenvergadering begon burendag.
We kregen van Stef Fortkamp een rondleiding bij de nevengeul van de Vecht. In het kader van visie ruimte voor de Vecht was er het afgelopen jaar het project Stegeren-Karshoek.
Normaal is dit niet toegankelijk voor publiek. Nu het project bijna is afgerond mochten we met de leden een kijkje nemen.
Geweldig om te zien hoe mooi het daar is.
Een prachtig stukje Stegeren-Junne
We sloten af met een gezellige barbecue. Fijn dat we elkaar weer konden ontmoeten en bij konden praten.

 

 

Wegwerkzaamheden Coevorderweg, van Witte Paal tot Slagenweg

14 augustus 2021
Melding van de gemeente Ommen.
Wat gaat er gebeuren?
Roelofs infra gaat op 17 en 18 augustus van 07:00 – 17:00 uur plaatselijk een slijtlaag aanbrengen op de Coevorderweg, als uitloopdag hebben zij 19 augustus in hun planning opgenomen.
Na 2 en 4 weken na het aanbrengen van de slijtlaag wordt het losliggende split geveegd met een veegwagen.
Voor het aanbrengen van slijtlagen zij wij afhankelijk van de weersomstandigheden.
Bij slechte weersomstandigheden zullen de werkzaamheden doorschuiven.
Gebruik van de weg tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden kan er op de weg gereden worden.
Als waarschuwing komen er borden te staan met de tekst opspattend grind.
De werkzaamheden brengen enige hinder met zich mee.

RENOVATIE INFORMATIEBORD JUNNER KOELANDWANDELINGEN AFGEROND

27 juni 2021

Vorig jaar was het informatiebord gerenoveerd met behulp van vrijwilligers.
In het kader van de NL Doet (waarvoor onze dank) is de foto met informatie en wandelroutes ook hersteld.
Dikky Buitenhuis bedankt voor je inzet!

De Koelandwandelingen zijn door bewoners en scholieren uit de buurt uitgezet met ondersteuning van Staatsbosbeheer en andere plaatselijke partijen en ondernemers.
Er staan ook wandelroutes die horen bij het wandelnetwerk startpunt Stegeren.
Stegeren | WandelroutesOverijssel wiki | Fandom = de link van het wandelnetwerk.

De wandelingen laten zien hoe mooi dit deel van het Vechtdal is, wandel en geniet.

U vindt het informatiebord bij de ingang van de tunnel naar CDS Hoogengraven op de parkeerplaats bij restaurant de Bootsman Coevorderweg 19 Stegeren.

4 mei herdenking 2021 bij het Oorlogsmonument in Stegeren.

5 mei 2021
Op 4 mei herdenken we samen alle oorlogsslachtoffers en staan we stil bij 76 jaar vrijheid in Nederland.
Ook dit jaar door corona in aangepaste vorm. De herdenking was onder leiding van voorzitter Frits Welink van PB Stegeren-Junne. Namens de gemeente Ommen was wethouder Scheele aanwezig. Samen met de heer Baarslag heeft hij de krans bij het monument neergelegd.
Voorafgaand aan de 2 minuten stilte speelde Thijs ten Cate van Soli Deo Gloria the last post.
Geweldig was dat ook de leerlingen van CDS Hoogengraven dit jaar weer betrokken konden worden bij de herdenking. De leerlingen hadden gezamenlijk een gedicht gemaakt wat voorgedragen werd. En namens de school legden leerlingen een bloemstuk bij het monument. Waardevol dat kinderen op deze manier betrokken worden bij de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis uit de buurt. En ervaren dat leven in vrijheid belangrijk is.
(Foto’s van Ronald Bakker/Vechtdal TV)
Link van Vechtdal TV om de herdenking terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=PYs8Kf0GhW8
Verstoppen (gedicht Aaron Driedijk, 13 jaar)
Verstoppen
…om wie je bent
Verstoppen
…om wat je voelt
Verstoppen
…om wat je denkt
Waar zou jij je verstoppen?
We denken terug waarom jij en ik
ons niet meer hoeven te verbergen
Laat verstoppertje
alleen een spel zijn
zodat we allen
in vrijheid kunnen leven en kiezen
en elkaar zien
zoals we zijn

As vervolg op ons bericht van gisteren: Nestkast wordt bewoond!

18 april 2021
Vorig jaar 23-09-2020 hielden we een alternatieve burendag.
We zamelden zwerfvuil in.
De leden die meehielpen kregen van ons een nestkast gemaakt door #ATC-Ommen
Nestkasten helpen bij biodiversiteit, als bestrijding tegen de eikenprocessierups.
Deze week kregen we foto’s. Hierop is mooi te zien hoe het nestkastje in gebruik is genomen.
En in mei leggen alle vogels een ei, wie weet volgen er nog meer mooie foto’s.
Bedankt voor de foto’s!
Door corona is wandelen nog steeds een mooie afleiding. Zwerfvuil inzamelen kan hier mooi mee gecombineerd worden. We vroegen al vaker aandacht voor www.helemaalgroen.nl.nl
Zij hebben een app die het inzamelen van zwerfvuil in kaart brengt.
Op youtube wordt het gebruik van de app uitgelicht, zie de link hieronder.

Bestrijding Eikenprocessierups

17 april 2021

Vorige week hebben we van de gemeente Ommen 20 nestkasten en 6 vleermuiskasten ontvangen.
De gemeente stelde de nest- en vleermuiskasten beschikbaar aan plaatselijk belangen in de strijd tegen de eikenprocessierups.
De prachtige kasten zijn gemaakt door het @ATC-Ommen
De meeste kasten hebben we inmiddels opgehangen (of worden binnenkort opgehangen) in Junne, Stegerdijk, Coevorderweg en Driehoekweg.
En mooi initiatief van de gemeente Ommen.
Het zou mooi zijn als dit initiatief een vervolg krijgt en we heel Stegeren en Junne vol kunnen hangen!

 

ROVA Opschoondag < > Helemaal Groen

10 maart 2021
Door corona gaat dit jaar, de op 20 maart 2021 geplande opschoondag niet door.
Ook coronaproof georganiseerde opschoonacties worden niet door de ROVA gefaciliteerd.
We hebben al eens eerder aandacht gevraagd voor Helemaal Groen.
Ook de Gemeente Ommen publiceerde op 27-01-2021 een artikel in het Ommer Nieuws over helemaal groen.
Met behulp van de app van Helemaal Groen kunt u wandelen combineren met het opruimen van zwerfafval. Zo kunnen we samen toch zorgen voor een schonere omgeving.
www.helemaalgroen.nl is de website. De app is via de Play- of appstore te vinden.

Inzamelen Oud Papier CDS Hoogengraven

31 januari 2021

In Junne en Stegeren is het mogelijk om oud papier 1x per maand in te leveren bij CDS Hoogengraven.
Iedere eerste week van de maand staat bij school een container waar oud papier ingeleverd kan worden.
De opbrengst komt volledig ten goede aan de leerlingen en de school.
Brengt u ook uw verzamelde papier naar de container bij school?!

De inzamelweken in 2021 staan hieronder vermeld:
11-18 januari 2021                   05-12 juli 2021
01-08 februari 2021                02-09 augustus 2021
01-08 maart 2021                    06-13 september 2021
06-12 april 2021                       04-11 oktober 2021
03-10 mei 2021                         01-08 november 2021
07-14 juni 2021                         06-13 december 2021