Junne

Geschiedenis

De buurtschapsgronden van Junne zijn van 1872 tot 1932 in eigendom geweest van de familie Lüps. Daarna is het landgoed in handen gekomen van baron M. Bentinck tot Buckhorst uit Beerze. Na de dood van Mw Bentinck op 29 juni 1938 is het landgoed voor 400.000 gulden verkocht aan verzekeringsmaatschappij Amstleven. ASR is de huidige eigenaar van het landgoed Junne. Voor de Tweede Wereldoorlog was er in Junne een werkverschaffingskamp, waar op het landgoed van de verzekeringsmaatschappij met rijkssteun en onder leiding van de Nederlandse Heidemaatschappij werkloze arbeiders uit het westen ontginningswerkzaamheden moesten verrichten.

 

In de bossen rond Junne werd tot eind jaren ’60 hout gekapt dat vooral werd gebruikt als mijnhout voor de mijnen in Limburg. Het hout werd per trein vervoerd vanaf de bij de kruising van Beerzerweg en Nieuwe Hammerweg gelegen stopplaats. Het haltegebouw (niet meer dan een uitgebouwde wachterswoning) aan de spoorlijn Zwolle – Stadskanaal is in 1963 afgebroken.

Tegenwoordig

Per 1 januari 2006 bedroeg het aantal inwoners van Junne 94. Enkele boerderijen en woningen zijn in particuliere handen.