Welkom op de website van Plaatselijk Belang Stegeren Junne

Organisatie en doelstelling

De doelstelling van het PB Stegeren Junne luidt:
Het behartigen van de belangen en de leefbaarheid van de buurtschappen Junne, Stegeren, Stegerveld en de Driehoek. Wij doen dit ondermeer door:

  • Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
  • Het organiseren van activiteiten ten behoeve van haar leden.
  • Het in overleg treden met bevoegde autoriteiten.

 

 

Wat kunnen leden van onze belangenvereniging verwachten?

  • Gesprekspartner zijn tussen gemeente en bewoners
  • Verkeersveiligheid buitengebied
  • Verlichting in het buitengebied
  • Aanleg wandelroutes
  • Natuur- en MIlieubeleid in uw buurt
  • Meedenken met projecten in de buurt ( bijv. Ruimte voor de Vecht).

 

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Frits Welink

0621847917

Secretaris

Jenny Vink

0615609725

Penningmeester

Evander de Vries

0529-461045

Bestuurslid

Sandra Zwinselman

0620731769

Bestuurslid

Henk Vogelzang

0627973222

 

 

Fotoalbum

Stegeren

De vecht bij Junne

Stegeren