Plaatselijk Belang Stegeren Junne

Organisatie en doelstelling

De doelstelling van het PB Stegeren Junne luidt: Het behartigen van de belangen en de leefbaarheid van de buurtschappen Junne, Stegeren, Stegerveld en de Driehoek. Wij doen dit ondermeer door:

  • Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
  • Het organiseren van activiteiten ten behoeve van haar leden.
  • Het in overleg treden met instanties.

Wat kunnen leden van onze belangenvereniging verwachten?

  • Gesprekspartner zijn tussen gemeente en inwoners
  • Leefbaarheid buitengebied
  • Noaberschap
  • Meedenken met projecten in de buurt

Bestuurssamenstelling

Frits Welink Voorzitter 0621847917
Jenny Vink Secretaris 0615609725
Evander de Vries Penningmeester 0529-461045
Sandra Zwinselman Bestuurslid 0620731769
Henk Vogelzang Bestuurslid 0627973222