Plaatselijk Belang Stegeren Junne

Organisatie en doelstelling

De doelstelling van het PB Stegeren Junne luidt: Het behartigen van de belangen en de leefbaarheid van de buurtschappen Junne, Stegeren, Stegerveld en de Driehoek. Wij doen dit ondermeer door:

  • Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
  • Het organiseren van activiteiten ten behoeve van haar leden.
  • Het in overleg treden met instanties.

Wat kunnen leden van onze belangenvereniging verwachten?

  • Gesprekspartner zijn tussen gemeente en inwoners
  • Leefbaarheid buitengebied
  • Noaberschap
  • Meedenken met projecten in de buurt

Bestuurssamenstelling

Frits Welink Voorzitter 0621847917
Jenny Vink Secretaris 0615609725
Henk Vogelzang Penningmeester 0627973222
Sandra Zwinselman Bestuurslid 0620731769
Lieuwe Hoitinga Bestuurslid 0615457831
Daniëlle Baarslag Bestuurslid 0612722491
René Veurink Bestuurslid 0653847658